PETRARIU.ro - Servicii         

 

Drept civil

Revendicări;

Legea 10/2001;

Redactare contracte, declaraţii în formă atestată şi reprezentare în faţa notariatelor publice;

Acţiuni în revendicare;

Redactare contracte pentru achiziţii imobiliare şi construcţii;

Acţiuni în constatare;

Uzucapiune;

Acţiuni în pretenţii, obligaţii de a face;

Succesiuni. Anulare certificate de moştenitor;

Ieşiri din indiviziune;

Asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată, etc.


Drept comercial

Înfiinţări societăţi comerciale, asociaţii, fundaţii;

Redactare acte constitutive, hotărâri ale adunării generale a asociaţilor (acţionarilor), contracte şi declaraţii în forma atestata de avocat;

Reprezentare în faţa Registrului Comerţului pentru înfiinţări societăţi comerciale precum şi înregistrări ale modificărilor aduse societăţilor;

Contracte de cesiune părţi sociale, înfiinţări puncte de lucru, majorare capital social, schimbare sediu social etc.;

Reprezentare în fata instanţelor de judecata pentru recuperare creanţe;

Litigii comerciale de drept comun. Somaţii de plata;

Reprezentare şi asistenţă juridică în dosare de faliment şi reorganizare judiciară;

Redactarea oricăror acte juridice (e.g. contracte de vânzare-cumpărare, de împrumut, închiriere, comodat, asociere etc.) etc.


Drept fiscal

Consultanţă fiscalitate, taxe şi impozite;

Asistenţă juridică şi reprezentare în fata instanţelor de judecată etc.


Dreptul familiei

Divorţ;

Asistenţă juridică şi reprezentare în procesele de divorţ pe dreptul comun şi divorţ prin acordul părţilor, partajul bunurilor comune;

Încredinţare minori;

Pensie alimentară etc.


Dreptul muncii

Redactare şi consiliere contracte de muncă

Asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti în litigii de muncă izvorâte din nerespectarea contractelor de munca precum şi în cazul prejudiciilor rezultate în urma raporturilor de muncă.

Recuperare sume cu titlu de salarii, indemnizaţii etc.


Drept administrativ

Anulare acte administrative;

Contestaţii pentru refuz eliberare acte administrative;

Plângeri împotriva proceselor verbale de contravenţii

Asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti etc.


Drept penal

Asistenţă juridică în fata organelor judiciare: politie, parchet, instanţe de judecată;

Asistenţă juridică şi reprezentare în dosare aflate pe rolul secţiilor de politie şi la parchete, reprezentare în cadrul urmăririi penale;

Asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată în dosare penale având ca obiect: infracţiuni de furt, furt calificat, înşelăciune, fals, fals intelectual etc.